14 september: kom in actie tegen bezuinigingen

14 september: kom in actie tegen bezuinigingen

Op zaterdag 14 september voert Rondje Heuvel actie tegen de bezuinigingen die onze levens kapot blijven maken. Het kabinet-Rutte II zal rond Prinsjesdag een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen ter waarde van 6 miljard euro bekend maken. Hoe dat er uit komt te zien, weten we nog niet. Dat mensen aan de onderkant weer klappen zullen krijgen, staat wel vast. Protest is nodig, niet in Wilders-stijl maar op een solidaire manier zodat groepen aan de onderkant zij aan zij optrekken, en niet de ene groep tot haat tegen de andere groep wordt aangezet. Onze buren van andere huidskleur en religieuze achtergrond zijn niet onze vijanden. De aanslagen op ons levenspeil worden niet daar collega’s en buren beraamd, maar komen van hogerhand.

De actie is ook een voorschot op een actiedag tegen de bezuinigingen die een week later, op 21 september, zal plaatsvinden. Dan zijn er een tweetal demonstraties, in Den Haag en in Amsterdam. Uit de oproep voor Den Haag:

“Mensen boven markten, zorg voor iedereen in plaats van zorgen voor de meesten, privacy boven controlestaat, vrijheid boven illegaliteit, waardigheid boven dwangarbeid, milieu boven winstbejag, rechtvaardigheid boven wanbeleid, bio in plaats van monsanto, geen EU van de banken maar internationale solidariteit, echte democratie in plaats van corpocratie, vrede boven haat en nijd, sociaal in plaats van neoliberaal beleid, verbondenheid boven etnische strijd, kom dus massaal naar Den Haag, want het is tijd!”Inderdaad! het is hoog tijd om in actie te komen. 

Rondje Heuvel; roept daarom bij deze op aan deze demonstraties deel te nemen en ze verder onder de aandacht te brengen. Onze actie van 14 september in Tilburg dient mede hiertoe. Dus doe mee en kom!

ZATERDAG 14 SEPTEMBER , 14.00 uur, HEUVEL, Tilburg.

Meer over de demonstratie in Den Haag via de website van Het Is Genoeg: http://september21.nl/ en via Facebook: https://www.facebook.com/events/174906919352801/

Meer over de demonstratie in Amsterdam via Facebook: https://www.facebook.com/events/273330759476096/

PS Het in de oproep genoemde Monsanto is een intussen berucht bedrijf dat zich met genetisch gemanipuleerd voedsel bezighoudt, ten koste van boeren en milieu.

Vier en demonstreer mee op 1 mei: Hoogste tijd voor solidariteit!

Vier  en demonstreer mee op 1 mei:  Hoogste tijd voor solidariteit!

Woensdag 1 Mei, 15.30

Heuvel Tilburg

Komt allen! Hieronder lees je waarom….

Wij willen juist op 1 Mei, Internationale Dag van de Arbeid, erop wijze hoe belangrijk het is dat we….

1. Strijden voor behoud van onze zwaarbevochten verworvenheden. De arbeiders- en andere sociale bewegingen hebben de afgelopen eeuw veel verbeteringen weten binnen te halen. Die weigeren we ons te laten afpakken! Geen verdere afbraak van de ontslagbescherming, geen lagere lonen en geen verdere opvoering van de werkdruk. Wij strijden ook tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, en tegen het ontduiken van het minimumloon via dwangarbeid voor werklozen. Wij eisen bestaanszekerheid voor iedereen. Maar we willen niet alleen verdedigen wat we nog hebben. We willen ons offensief inzetten voor een eerlijker welvaarts- en machtsverdeling, wereldwijd!

2. Schouder aan schouder staan met werkenden en niet-werkenden. Samen vechten we voor een sterk sociaal vangnet. Iedere werkende kan immers werkloos raken, en werklozen worden steeds vaker gedwongen (gratis) te werken. Studenten worden door bezuinigingen gedwongen bij te werken, en iedereen moet voortdurend bijleren om kans te (blijven) maken op de arbeidsmarkt. Scheidslijnen vervagen, samen staan we sterk!

3. Internationaal solidair zijn. We weigeren ons tegen elkaar te laten uitspelen. We trappen niet in de jarenlange hetzes tegen bijvoorbeeld “gevaarlijke” moslims, Polen die “onze banen” zouden “inpikken”, en “luie” Grieken. We steunen ook de strijd van vluchtelingen en arbeidsmigranten die door de overheid “illegaal” gemaakt en uitgesloten worden. Net zoals we solidair zijn met de studenten, zieken, ouderen, werklozen en wie allemaal nog meer “te duur” zouden zijn volgens politici en bazen.

4. Verder kijken dan alleen de werkvloer. Veel mensen zijn trots op hun werk, en ervaren het als bron van kracht en solidariteit. Maar we zijn ook meer dan werknemers: we willen niet alleen leven om te werken. We weigeren ons te laten opjagen door gepraat over de 24 uurs-economie, voortdurende beschikbaarheid voor de baas, en het vermeende gebrek aan ambitie van vrouwen. Daar zijn ons sociale leven, onze vrije tijd en onze gezamenlijke strijd ons te dierbaar voor!

5. Van onderop strijden. Wij willen ons samen organiseren en vechten voor concrete verbeteringen. Wij steunen en motiveren elkaar in de strijd tegen seksisme, racisme en het economische systeem dat wereldwijd vrijwel iedereen dwarszit en dat de natuur vernietigt met zijn ongelimiteerde groeidwang. Wij willen naar een wereld waar niet het geld regeert, maar waar mensen samen in vrijheid vorm geven aan hun eigen leven en de maatschappij.

Bovenstaande tekst is voor een groot deel overgenomen uit een pamflet dat de organisatie Doorbraak op 1 mei uitdeelt. Meer informatie: http://www.doorbraak.eu

Dit is een actie van Rondje Heuvel, de afsluitende in een reeks die op de Europese stakingsdag tegen bezuinigingen op 14 november 2012 begon. Meer informatie: https://rondjeheuvel.wordpress.com

Na afloop is er een 1 Mei-bijeenkomst georganiseerd door de Tilburgse Anarcho Sociëteit TAS, in Kunstmaan, Stedekestraat 72, vanaf 1900. Lezing van historicus Dennis Bos; poëzie van Nick Swart; muziek van Peter Storm; soep vanaf 17.30. Zie http://tanarchos.nl/

Actie 3 april “Stop de verkwanseling van arbeidsrechten” – verslagje

Afgelopen woensdagmiddag, 3 april, hield Rondje Heuvel wederom een actie. Dit keer was het thema: “Stop de verkwanseling van arbeidsrechten”. De drie actievoerders haddeneen spandoek met die leus, en deelden pamfletten uit. Die bevatten ongeveer de tekst van de oproep voor de actie die eerder op deze website verscheen, met ook enkele links voor wie meer wil weten of doen.

De actie verliep goed, afgezien van de wind die het spandoek keer op keer overhoop blies, en het uitblijven van deelname van mensen buiten het initiatief zelf. Maar de pamfletten zijn allemaal uitgedeeld en leidden tot redelijk wat bijval. Iemand nam zelfs een handvol mee voor op zijn werk. De pamfletten bevatten ook al een aankondiging van de 1 Mei-actie van Rondje Heuvel, op woensdag 1 mei dus, om 15.30 uur. Meer daarover binnenkort op deze website.

Tegen het eind kwamen er nog enkele stadswachten controleren of we de actie volgens voorschrift hadden aangemeld. We hadden het papier niet bij ons, dus één van hen ging driftig bellen. Terwijl hij nog bezitg was, waren wij intussen klaar met uitdelen. We maakten ze duidelijk dat we afsloten, en gaven ze lekker het nakijken verder.

Tot woensdag 1 mei allemaal!

Actie 3 april: Stop de verkwanseling van arbeidsrechten

Steeds meer gemeenten gaan ertoe over bijstandsgerechtigden verplicht aan het werk te zettn. Mensen moeten gedwongen werken, zonder dat daar zelfs maar het wettelijk minimumloon tegenover staat. Het is dus dwangarbeid. Tegelijk worden betaalde krachten in allerlei instellingen – buurthuizen bijvoorbeeld – ontslagen om er goedkopere bijstandsgerechtigden voor in de plaats te zetten als ‘vrijwilligers’. Met vrije wil heeft zoiets niets te maken. En het gaat ten koste van goede dienstverlening.
Zou jij je ouders willen laten verzorgen door iemand die niet voor dit werk koos, en het werk niet de vaardigheid en aandacht zal geven die het vereist?

Nog deze week gaf een rechtbank een man uit Middelburg gelijk in een relevante zaak. De man had gedwongen terwerkstelling geweigerd, en was naar de rechter gestapt toen zijn uitkering werd stopgezet. De rechter zei dat langdurig 32 uur werken zonder zelfs maar te kijken of het werk wel bij hem paste, veel en veel te ver ging. Een afwijzing van het principe van tewerkstelling is dat nog niet, maar gemeenten weten nu wel dat ze niet alles kunnen maken.

De invoering van dit soort dwangarbeid is slechts één van de vele vormen waarin onze arbeidsrechten – op minimumloon, op een arbeidscontract, op waardigheid en keuzevrijheid, – worden afgebroken. Het is zaak dat we daartegen protest aantekenen..

Mensen die gedwongen werk weigeren, verdienen steun. Schandalige zaken waarin gemeenten bijstandsgerechtigden langdurig eentonig werk onder dwang laat doen in een soort commerciële sociale werkplaatsen, moeten aan de kaa gesteld worden. De slavernij is afgeschaft, herinvoering via dwangarbeid verdient afwijzing. Daarom voeren we

 ACTIE

woensdag 3 april, 14.00 uur

Heuvel, Tilburg

Doorbraak voert al langer actie rond dit thema. Info vind je via: http://www.doorbraak.eu

De rechtszaak van de man in Middelburg: http://www.nrc.nl/carriere/2013/03/25/gemeenten-gaan-te-ver-in-tegenprestatie-vragen-voor-bijstandsuitkering/ en http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3414882/2013/03/25/Gemeenten-overschrijden-normen-tegenprestatie-voor-uitkering.dhtml

Dit is een actie van Rondje Heuvel, https://rondjeheuvel.wordpress.com Volgende maand voeren we weer, en dan is het Eén Mei! De actie vindt dan later plaats dan gebruikelijk, vanaf half vier. We werken aan een nadere invulling. Gegevens komen op de website.

Actie Rondje Heuvel 6 maart: verslagje

Afgelopen middag hebben we weer de maandelijkse actie van Rondje Heuvel gehouden. Het thema was: “Onze voorzieningen – bedoeld voor menselijke behoeften, niet voor financieel gewin”. We waren dit keer slechts met ons tweeën, zonder spandoek deze keer maar wel voorzien van een bord. We hebben in ruim  een uur vrijwel alle tweehonderd flyers die we hadden uitgedeeld.  De tekst daarop as in grote lijnen dezelfde als de oproep voor de actie die op deze website staat. Het weer was goed, de reacties best vaak positief.

Er volgen nog twee acties in deze reeks: op 3 april en de uitsmijter op de Eerste Mei. Meer info volgt!

Actie 6 maart: Onze voorzieningen – bedoeld voor menselijke behoeften, niet voor financieel gewin

De volgende actie van Rondje Heuvel, op 6 maart, staat in het teken van verdediging van onze voorzieningen tegenover de trend om die aan de eisen van geldelijk gewin door eigenaars, aandeelhouders en topbestuurders te onderwerpen. Die trend leidt tot grote schade aan zaken die we hard nodig hebben, dingen die er zouden moeten zijn voor menselijke behoeften, niet voor de verrijking van een elite.

In de zorg zien we dat de deur opengaat voor winststreven in ziekenhuizen; we zien de hoge inkomens van specialisten die als ondernemer opereren, we zien de topsalarissen van managers die weten hoe ze mensen moeten opjagen en ontslaan en hoe ze moeten investeren in prestigeprojecten, maar die geen idee hebben hoe je zieke mensen góéd en waardig verpleegt, verzorgt en geneest.

Openbaar vervoer wordt aanbesteed aan de goedkoopste bieder, met falende Fyra-treinen bijvoorbeeld als gevolg. Tarieven gaan omhoog, werkdruk gaat omhoog, personeel wordt matig betaald, service wordt kariger, omdat vereiste winst niet behaald kan worden zonder in arbeidsvoorwaarden en voorzieningen te snijden.

Studenten worden op kosten gejaagd worden met een leenstelsel in plaats van studiebeurs; studenten worden tot schulden aangezet, de druk om er naast te gaan werken wordt nog groter, de drempel om te gaan studeren wordt voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens groter. Hoger onderwijs wordt zo weer een elitevoorrecht in plaats van een recht. Topbestuurders runnen onderwijsinstellingen alsof het bedrijven zijn, laten met geleend geld sjieke gebouwen neerzetten, maken schulden en jagen scholen het bankroet in. Zo ging bijvoorbeeld onderwijscomplex Amarantis vrijwel ten gronde.

Woningcorporaties werken steeds meer winstgericht, zetten huurwoningen in koopwoningen om, investeren in lucratieve prestigeprojecten en verwaarlozen de sociale woningbouw. Buurthuizen moeten steeds commerciëler werken, capabel en gemotiveerd personeel wordt vervangen door vrijwilligers, die daar vaak niet zo vrijwillig naar toe gaan, maar opgejaagd worden door sociale dienst of UWV. Het postbedrijf, ooit bedoeld om goedkoop brieven snel naar geadresseerden te krijgen, heeft zich tot commercieel bedrijf omgevormd dat vast personeel heeft vervangen door losse arbeidskrachten, zonder binding met de wijk waar ze post rondbrengen – gek he dat brieven dan vaak verkeerd worden bezorgd? – , en tegen een veel lager loon.

Rondje Heuvel roept mensen op om tegen deze trend in actie te komen. Zorg, vervoer, onderwijs, post, buurtwerk: ze zijn bedoeld als dienstverlening aan mensen, niet als melkkoetjes voor ondernemers en directeuren.

Kom daarom op woensdag 6 maart meedoen, om 14.00 op de Heuvel, in Tilburg.

Rondje Heuvel wijst tevens op de volgende initiatieven en informatiebronnen:

Actie tegen huurverhoging. Organisatie: Nederlandse Woonbond. 12 maart, Den Haag. Zie: www.gluurverhoging.nl

Actie Thuiszorg, 6 april, Den Haag. Zie: www.strijdvoorthuiszorg.nl

Informatie over de dreigende omzette ting van studiefinanciering in een lening: Landelijke Studentenvakbond LSVb. Zie http://www.lsvb.nl/category/geen-studiefinanciering-geen/

Volgende acties van Rondje Heuvel vinden plaats op 3 april en 1 mei. Voor informatie: https://rondjeheuvel.wordpress.com

Actie Rondje Binnnenhof 6 februari rond zorg – verslagje

Weer een kleinschalige actie van Rondje Heuvel afgeklopen middag, deze keer om het op te nemen voor onze zorg tegen tweedeling die op allerlei manieren oprrukt en de solidariteit ondermijnt en juist kwetsbare mensen treft. Vijf mensen deelden tweehonderd pamfletten uit. Alle tweehonderd gingen schoon op, er waren relatief weinig mensen die het papier niet aannamen. En het was niet eens erg druk in de stad. Wel droog, en er scheen een zonnetje, al was het wel wat kil.

Het pamflet bevatte de tekst zoals die in een eerder bericht ook op dit weblog stond: “Zorg van iedereen, zorg  voor iedereen”. Die leus stond ook op het spandoek dat voor de actie was vervaardigd. We hadden ook weer, zoals ínmiddels gebruikelijk, een reeks aan elkaar bevestigde borden die door één van ons omhoog werden gehouden. Op één van die bordjes stond een aankondiging die welw at extra aandacht verdient: over een demonstratie voor en van de thuiszorg die op 6 april in Den Haag plaat zal vinden.

Al met al een plezierig verlopen actie. Vijf mensen is nog altijd geen menigte, maar vooruitgang vergeleken met de gangbare drie. Als we die opgaande lijn lekker vasthouden,dan wordt het op één mei, de laatste actie in de door Rondje Heuvel voorgenomen reeks, best druk. Komende acties zijn er dus ook: 6 maart, 3 april, en ja, Eén Mei dus 🙂 Thema’s en bijzonder heden over die acties volgen op dit weblog.